Alperen Ocaklarının en temel gayesi Allah’ın rızasını kazanmak, Peygamberimiz Hz. Muhammed’in şefaatine nail olabilmektir. Bu uğurda en temel davası İla-yı Kelimetullah için Nizâm-ı Âlem’dir.

Alperen Ocakları 21. yüzyılın ‘‘Yesevi Dergahları’’ olma iddaasındadır. Birer ilim  yuvası olan ocaklarda ‘‘Vatan sevgisi imandandır.’’ düsturunca dine, devlete, vatana, millete faydalı ‘‘alperenler’’ yetişmesi amaçlanmaktadır. Bu ocaklarda yetişen alperenlerin devlet ve millet meselelerine duyarlı, sorumluluk sahibi, cesur, özgüveni yüksek, dini ve milli değerlere bağlı olmasının yanında; okuyan, araştıran, hayal kuran, yeni şeyler söyleyen, çağın gereksinimleriyle donanımlı olmaları için gayret gösterilmektedir. Bu gayretin neticesinde ‘‘bir elinde Kur’an bir elinde bilgisayar olan bir gençlik’’   hayâl edilmektedir.

Alperen Ocaklarında yetişen alperenler, Anadolu’nun ve cihanın dört bir yanına ekilen tohumlardır. Bu tohumlar yeşerecek, gelecekte devletine ve milletine yön verecek birer çınar, Anadolu’yu ve cihanı yeniden inşa edecek birer nefer olacaktır. Bu süreçte farklılıkları zenginlik olarak görecek, ‘‘Hepimiz bir kilimin desenleriyiz’’ idealiyle farklılıklarla büyük birliği sağlayacaktır.

Şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu’nun deyimiyle ‘‘Muhsin Yazıcıoğlu fânî, Allah’ın davası bâkîdir.’’ Alperen Ocakları Muhsin Yazıcıoğlu’nun emaneti ve davasına sahip çıkacak, O’nun Alperen Ocaklarını kurarken belirlediği ilke ve ideallere bağlı kalacaktır. O’nun kurduğu Alperen Ocaklarında nice ‘‘Muhsinler’’ yetişecektir. ‘‘Her dem yeniden doğan Muhsinler’’ zalime korku mazluma umut olacak, bu topraklar üzerinde hayal kuranların hayallerini başına yıkacaktır.